Prázdinový provoz

1. říjen 2017

Mateřská škola KAMECHY, Brno, Kavčí 3, příspěvková    organizace,  635 00 Brno– Bystrc

Tel :  720 965 002, 720 965 004      E-mail : ms.kamechy@seznam.cz


                           Informace pro rodiče 

     prázdninový provoz  05.08. 2019 – 23.08. 2019

                        

Provozní doba  MŠ 6:30 – 16:30 hodin

Platba     stravnéděti     3 - 6leté 37,- Kč na den 

                                            děti     7leté      40,- Kč na den                               

               školné             440,- Kč 

V případě nepřítomnosti dítěte se platba za odhlášenou stravu vyúčtuje a vrátí, školné se nevrací.

Platbu za prázdninový provoz (úplata za předškolní vzdělávání 440,-) proveďte, prosím, nejdříve v měsíci srpnu do 15.8. 2019.


Výdej žádostí a evidenčního listu k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu 


Středa     10. dubna                10:00 – 16:00 hodin


Příjem  žádostí a evidenčního listu 


Středa    17. dubna                10:00 – 16:00 hodin


Vydávání rozhodnutí a platby za prázdninový provoz 


Čtvrtek   25. dubna                10:00 – 16:00 hodin

 

Výdej žádostí, příjem žádostí a vydávání rozhodnutí k předškolnímu vzdělávání v době prázdninového provozu na Mateřskou školu KAMECHY,  proběhne v kanceláři ředitele školy na ulici Říčanská 18, 635 00 Brno – Bystrc.


Kriteria pro přijímací řízení, pokud počet žádostí přesáhne počet volných míst:


Hana Ondráčková, ředitel školy

Zpět na úvod